Category Archives: Bez kategorii

Black Sale! – Promocje

Regulamin akcji promocyjnej „Black Sale! 2022”, organizowanej w dniach 23.11.2022 – 06.12.2022 r. I. Postanowienia ogólne II. Zasady Promocji III. Reklamacje IV. Ochrona danych osobowych  Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony […]