Category Archives: Bez kategorii

Black Sale! – Promocje

Regulamin akcji promocyjnej „Black Sale! 2023”, organizowanej w dniach 13.11.2023 – 30.11.2023 r. I. Postanowienia ogólne II. Zasady Promocji III. Reklamacje IV. Ochrona danych osobowych  Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony […]