Jak złożyć reklamacje?

Klient może złożyć reklamację poprzez:

  1. Skorzystanie z formularza zgłoszeniowego online znajdującego się na stronie https://novoterm.pl/reklamacja-z-tytulu-gwarancji/

  2. Zgłoszenie reklamacji drogą elektroniczną na maila – serwis@novoterm.pl.

W celu uzyskania informacji na temat zgłoszonej reklamacji, Klient może skontaktować się telefonicznie z naszym działem serwisu pod numerem:
 91 432 93 44.

Przy składaniu reklamacji należy wysłać dowód zakupu, zdjęcia wad oraz opis problemu. Serwis rozpatrzy reklamację oraz udzieli odpowiedzi Klientowi w ciągu 14 dni roboczych.
W przypadku otrzymania produktu uszkodzonego, Klient może zostać obciążony proporcjonalnie do utraty wartości zwróconego produktu.

Kontakt